Piątek,  23  października   2020 r.  Marleny, Seweryna, Igi

Kalendarium


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
3. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
5. Egzamin ósmoklasisty język polski – 21 kwietnia 2020 r. wtorek godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. środa godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. czwartek godz. 9:00

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).).
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 1603).
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 2 i 3 stycznia 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.