Poniedziałek,  19  sierpnia   2019 r.  Bolesława, Juliana

Kiedy myślę - Polska...