Poniedziałek,  19  sierpnia   2019 r.  Bolesława, Juliana

Kiedy myślę Polska...

Dziś o godz.18:00 miała miejsce główna uroczystość z okazji święta niepodległości na którą tłumnie przybyli zaproszeni goście - rodzice i uczniowie.

Młodzież rozpoczęła spotkanie polonezem po którym nie zabrakło patriotycznych wierszy, pieśni jak również symbolicznego tortu urodzinowego.