Sobota,  25  stycznia   2020 r.  Pawła, Miłosza, Elwiry

Mistrz Matematyk 2020

Regulamin XVIII powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas trzecich
„MISTRZ MATEMATYK”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon

Dyrekcja SP 4 im. św. Barbary w Bochni oraz nauczyciele mgr Natalia Wnękowicz i mgr Kinga Wojcieszko zapraszają uczniów klas trzecich do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Matematycznym „MISTRZ MATEMATYK”

  Cele konkursu:

 • - upowszechnianie wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów klas trzecich;
 • - kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • - stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • - wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • - inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań
 • - integracja środowiska uczniowskiego.

Konkurs jest organizowany dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie będą mieli szansę do porównania zdobytych wiadomości, umiejętności i dalszego rozwijania zainteresowań matematycznych.

Organizacja konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół podstawowych z miasta Bochni, Nowego Wiśnicza i gmin: Nowy Wiśnicz, Drwinia, Trzciana, Żegocina, Czchów, Łapanów.

Eliminacje szkolne.
Szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne i dokonują kwalifikacji zwycięzców:

 • miasto Bochnia reprezentuje 3 najlepszych uczniów każdej ze szkół
 • miasto Nowy Wiśnicz - 2 najlepszych uczniów ze szkoły,
 • każdą z wymienionych gmin: Nowy Wiśnicz, Trzciana, Drwinia, Żegocina, Czchów – reprezentuje 3 najlepszych uczniów wyłonionych w eliminacjach gminnych,
 • szkołę w Łapanowie reprezentuje 2 najlepszych uczniów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie powiatowym jest udział w konkursach gminnych zorganizowanych przez liderów WDN w szkołach na terenie gmin.

2. Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 14 lutego 2020r.(piątek)
W zgłoszeniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i zgodę rodziców na przetwarzanie danych dziecka biorącego udział w konkursie i dostarczyć w dniu konkursu - karta zgłoszenia do pobrania tutaj - pdf ; word.

3. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony przez Powiatową Komisję Konkursową dnia 19 lutego 2020r.(środa) w SP nr 4 w Bochni:

  Program:

 • 8.00 – powitanie, sprawy organizacyjne,
 • 8.20 - 9.20 - uczniowie piszą test matematyczny,
 • 9.20 - poczęstunek i zajęcia w świetlicy, komisja sprawdza testy,
 • 11.45 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

4. Zakres materiału przeznaczonego do realizacji obejmuje treści zgodne z aktualną podstawą programową w zakresie edukacji matematycznej w klasach I – III, a także treści poszerzone dla uczniów uzdolnionych matematycznie, które są zawarte w podręcznikach, ćwiczeniach i zbiorach zadań do matematyki opracowanych przez Wydawnictwo Nowa Era, GWO, WSiP, Mac-Edukacja, Kangur.

5. Całość rozwiązanych zadań konkursowych sprawdza i ocenia Powiatowa Komisja Konkursowa wg ustalonych kryteriów oraz sporządza listę laureatów.

6. W czasie konkursu nie wolno używać kalkulatorów oraz telefonów komórkowych. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne i przyrządy do geometrii.

7. Przewidziane nagrody: dla laureatów I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

8. Informacje o przebiegu konkursu wraz z listą laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.psp4bochnia.pl i miasta Bochni.

9. Zgłoszenia do konkursu „MISTRZ MATEMATYK KLAS III” należy dokonać pocztą elektroniczną: ELNatalia@interia.pl

10. Każde zgłoszenie elektroniczne zostanie potwierdzone.

Wszelkie pytania prosimy kierować dzwoniąc pod numer 697 024 761