Poniedziałek,  19  sierpnia   2019 r.  Bolesława, Juliana

Dyżury nauczycieli


L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Dni i godziny do dyspozycji rodziców

1

Monika Trojak

Wtorek 8:15 - 8:45

2

Aneta Kubas - Ćwierz

Poniedziałek 11:30 - 12:00

3

Bożena Strońska

Poniedziałek 11:30 - 12:00

4

Joanna Juszczyk

Środa 8:50 – 9:35

5

Marzena Młynarska

Środa 10:45 – 11:15

6

Agnieszka Stańdo

Czwartek 11:30 – 12:00

7

Marta Stolarska

Środa 11:30 – 12:15

8

Halina Mucha

Wtorek 12:20 – 13:05

9

Szczepan Goryczko

Środa 7:30 – 8:00

10

Marcin Możdżeń

Piątek 7:30 – 8:00

11

Monika Duda

Poniedziałek 7:30 – 8:00

12

Barbara Dyląg

Czwartek 11:00 – 11:30

13

Magdalena Sobczyk

Środa 11:15 – 11:45

14

Joanna Wilk - Nazimek

Poniedziałek 11:30 – 12:00

15

Joanna Świgost – Famielec

Wtorek 11:15 – 11:45

16

Małgorzata Sobas

Poniedziałek 10:45 – 11:15

17

Barbara Serwatka

Piątek 8:15 – 8:45

18

Maria Kamionka

Czwartek 9:55 – 10:25

19

Kinga Wojcieszko

Czwartek 12:30 – 13:00

20

Paweł Wojcieszko

Wtorek 14:00 – 14:30

21

Edyta Bilska

Poniedziałek 7:30 – 8:00

22

Jadwiga Bilska

Poniedziałek 10:30 – 11:00

23

Agnieszka Wnęk

Czwartek 9:10 – 9:40

24

Beata Kapcia

Piątek 9:00 - 9:30

25

Małgorzata Kawalec

Środa 10:30 – 11:15

26

Izabela Łabuda

Poniedziałek 11:30 – 12:15

27

Beata Babraj

Poniedziałek 12:25 – 12:55

28

Beata Matyasik – Olesińska

Środa 7:30 – 8:00

29

Grażyna Jaroszek

Poniedziałek 9:40 – 10:10

30

Barbara Czechowska

Poniedziałek 9:50 – 10:20

31

Katarzyna Krakowska

Poniedziałek 11.30 – 12.15

32

Marta Góral

Wtorek 7:30 – 8:00

33

Beata Piątkowska

Piątek 9:00 – 9:30

34

Natalia Wnękowicz

Środa 11:30 – 12:00

35

Bożena Wątroba

Czwartek 11:30 – 12:15

36

ks. Sławomir Korus

Piątek 12:25 – 12:55

37

ks. Adrian Fyda

Poniedziałek 12:50 – 13:20

38

ks. Mateusz Duda

Środa 9:00 – 9:30