Piątek,  21  lipca   2017 r.  Daniela, Diany, Wawrzynca

Kalendarium


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017 r
województwa: kujawsko - pomorskie,lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
7. Dodatkowe dni wolne do dyspozycji dyrektora szkoły
  • 31 października 2016 r.
  • 2 listopada 2016 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.

( podstawa prawna :rozporządzenie MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego