Piątek,  21  września   2018 r.  Jonasza, Mateusza, Hipolita

Kalendarium


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
22 stycznia – 4 lutego 2018 r
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
29 stycznia – 11 lutego 2018 r
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
12 – 25 lutego 2018 r
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca–3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Ferie letnie 23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)