Środa,  22  maja   2019 r.  Heleny, Wieslawy, Ryty

Rekrutacja 2019 / 2020

Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja PSP nr 4 w Bochni ogłasza zapisy do klas pierwszych dzieci urodzone w latach 2012 / 2013

Rodzice dzieci zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie szkoły osobiście składają kartę zapisu w sekretariacie szkoły od 4 do 20 marca 2019 roku. Prosimy o dotrzymanie terminu.
Formularz karty można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wnioski, które podlegają rozpatrzeniu, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Będzie to wiadome, gdy spłyną karty zapisu.

Oddział przedszkolny

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, a chcących kontynuować wychowanie przedszkolne składają deklarację o kontynuacji do 27 lutego 2019 r.

Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy -wypełniają wniosek i składają w sekretariacie szkoły. Tutaj nie obowiązuje rejonizacja.

Terminy rekrutacji zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Bochnia

Dokumenty do pobrania:

ico   Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
ico   Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej z poza obwodu szkoły
ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej z poza obwodu szkoły

ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

ico    Klauzula informacyjna
ico    Klauzula informacyjna

ico   Uchwała Rady Miasta
ico   Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochni