Piątek,  3  kwietnia   2020 r.  Ryszarda, Pankracego, Ingi

Rekrutacja 2020 / 2021

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020 / 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, działając na podstawie § 11b ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podaje do wiadomości na stronie internetowej szkoły wykaz dzieci zakwalifikowanych do zapisu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Równocześnie uprasza się Rodziców/Prawnych opiekunów o przedłożenie drogą elektroniczną ( psp4bochnia@wp.pl) oświadczenia woli ( formularz poniżej) w terminie do 3 kwietnia 2020 r. włącznie.

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego postępujemy identycznie ( formularz oświadczenie woli poniżej )

Dokumenty do pobrania:

ico Lista dzieci zakwalifikowanych do zapisu do klasy pierwszej

ico Dzieci zakwalifikowane do zapisu do oddziału przedszkolnego

ico OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

ico OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PREDSZKOLNEGO