Poniedziałek,  24  lutego   2020 r.  Macieja, Bogusza, Sergiusza

Rekrutacja 2020 / 2021

Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020 / 2021

Dyrekcja SP nr 4 w Bochni ogłasza zapisy do klas pierwszych dzieci urodzone w latach 2013 / 2014

Klasa pierwsza

Rodzice dzieci zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie szkoły osobiście składają kartę zapisu w sekretariacie szkoły od 17 do 28 lutego 2020 roku. Prosimy o dotrzymanie terminu.

Formularz karty można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
Prosimy o podpisanie go przez obojga rodziców albo prawnego opiekuna.

Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wnioski, które podlegają rozpatrzeniu, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Będzie to wiadome, gdy spłyną karty zapisu.

Wnioski można składać w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta: od 2 do 20 marca 2020 r. (zarządzenie nr15/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 24 stycznia 2020)

Oddział przedszkolny

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, a chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym składają deklarację o kontynuacji do 28 lutego 2020 r.

Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy - wypełniają wniosek i składają w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta: od 2 do 20 marca 2020 r. (zarządzenie nr15/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 24 stycznia 2020). Tutaj nie obowiązuje rejonizacja.

Kryteria naboru dotyczące dzieci, których rodzice składają wnioski nie uległy zmianie i znajdują się w UCHWALE NR XXX/246/17 RADY MIASTA BOCHNIA z dnia 26 stycznia 2017 roku – przedszkola i UCHWALE NR XXX/245/17 RADY MIASTA BOCHNIA z dnia 26 stycznia 2017 roku – klasy pierwsze

Dokumenty do pobrania:

ico   Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
ico   Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły
ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
ico   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

ico   Uchwała Rady Miasta Bochnia - szkoły
ico   Uchwała Rady Miasta Bochnia - przedszkola

ico   Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia - szkoły
ico   Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia - przedszkola