Poniedziałek,  3  sierpnia   2020 r.  Lidii, Augusta, Nikodema

Rekrutacja 2020 / 2021

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020 / 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, działając na podstawie § 11b ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podaje do wiadomości na stronie internetowej szkoły wykaz dzieci przyjętych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

ico Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

ico Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego