Poniedziałek,  19  sierpnia   2019 r.  Bolesława, Juliana

Spotkanie z policjantem

18 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem.

Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię, zapinaniu pasów podczas podróży samochodem.

Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu mają służyć elementy odblaskowe.