Czwartek,  21  lutego   2019 r.  Eleonory, Fortunata, Roberta

Sprawozdanie

Sprawozdanie z XVI powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III „MISTRZ MATEMATYK”


Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon


Dnia 21 marca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni odbył się
XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny „MISTRZ MATEMATYK KLAS 3”.

  Cele konkursu:

 • - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich;
 • - kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • - stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • - wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • - promowanie dorobku i osiągnięć uczniów;
 • - integracja środowiska uczniowskiego;
 • - współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs zorganizowany był uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie mieli szansę wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Uczniowie zmagali się z 18 zadaniami.


  Laureaci konkursu:

 • I miejsce : ex aequo: Kajetan Kanownik - PSP Czchów
 •                                          Grzegorz Kołodziej - PSP Jurków
 • II miejsce: Iga Brydniak - PSP Nowy Wiśnicz
 • III miejsce: ex aequo: Filip Stadnicki - PSP Stary Wiśnicz
                                             Szymon Łaciak - PSP Łapanów


  Wyróżnienie:

 • Adam Gut - PSP 5 Bochnia
 • Patryk Kędra - PSP Nowy Wiśnicz
 • Tomasz Styczeń - PSP Drwinia


Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek.

Uczniowie, którzy zajęli I miejsce otrzymali również symboliczną statuetkę MISTRZ MATEMATYK KLAS 3. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez Sklep Muzyczny Musicccook.

Jury konkursu:

mgr Alicja Świątek, mgr inż. Halina Mucha, mgr inż. Marta Gałczyńska – Stolarska,
mgr Anna Waśko, mgr inż. Jerzy Grzesik.

Organizatorzy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni, doradca metodyczny mgr Alicja Świątek oraz mgr Kinga Wojcieszko i mgr Natalia Wnękowicz z PSP 4 w Bochni.

  Sponsorzy:

 • 1. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni
 • 2. Burmistrz Miasta Bochnia
 • 3. Starostwo Powiatowe w Bochni
 • 4. Jacek Tyrka Ergo Hestia
 • 5. Musiccook sklep muzyczny w Bochni
 • 6. Kopalnia Soli w Bochni
 • 7. Firma usługi Transportowe Mieczysław Grandys
 • 8. Marta Jawień Cukiernia Chantilly
 • 9. Jerzy Kargul Hurtownia Warzyw i Owoców w Bochni
 • 10.Agencja Reklamowa Nawigator