Poniedziałek,  23  września   2019 r.  Tekli, Bogusława, Linusa

Sprawozdanie

Sprawozdanie z XVII powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III „MISTRZ MATEMATYK”


Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon


W dniu 3 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni odbył się
XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny „MISTRZ MATEMATYK KLAS 3”.

  Cele konkursu:

 • - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich;
 • - kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • - stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • - wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • - promowanie dorobku i osiągnięć uczniów;
 • - integracja środowiska uczniowskiego;
 • - współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs zorganizowany był uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie mieli szansę wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.

W konkursie wzięło udział 29 uczestników z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Uczniowie zmagali się z 15 zadaniami.


  Laureaci konkursu:

 • I miejsce : Karol Dziurdzia - PSP 4 Bochnia
 • II miejsce: Dominik Urbaś - Domosławice
 • III miejsce: ex aequo: Maciej Hałkowski - PSP 2 Bochnia
                                         Jakub Drożdż - Leszczyna


  Wyróżnienie:

 • Maria Morajka - PSP 5 Bochnia
 • Piotr Pawlicki - Trzciana


Najlepszy MATEMATYK otrzymał markowy tablet ufundowany przez ABJ sp. z o.o. ul. Partyzantów 17, Bochnia..

Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez Sklep Muzyczny Music Cook, Kopalnię Soli w Bochni oraz Pizzerię Da Grasso. Lodowa Manufaktura ufundowała dla każdego uczestnika voucher na porcję lodów.

Jury konkursu:

mgr Alicja Świątek, mgr inż. Halina Mucha, mgr inż. Marta Gałczyńska – Stolarska,
mgr Anna Waśko, mgr Monika Trojak, mgr inż. Jerzy Grzesik.

Organizatorzy:

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, nauczyciele mgr Natalia Wnękowicz i mgr Kinga Wojcieszko

  Sponsorzy:

 • 1. ABJ sp. z o.o. sp. komandytowa – główny sponsor
 • 2. Burmistrz Miasta Bochnia
 • 3. Starostwo Powiatowe w Bochni
 • 4. Ergo Hestia
 • 5. PSS Społem Bochnia
 • 6. Musiccook sklep muzyczny w Bochni
 • 7. Kopalnia Soli w Bochni
 • 8. Marta Jawień Cukiernia Chantilly
 • 9. Jerzy Kargul Hurtownia Warzyw i Owoców
 • 10. Lodowa Manufaktura
 • 11. Pizzeria Da Grasso
 • 12. Tauron