Czwartek,  28  maja   2020 r.  Jaromira, Justa, Justyny

Świetlica

Procedura zapisu dziecka na Świetlicę Szkolną

Od 1.06.14 - wydawanie kart zapisu
16.06.14 - 25.06.14 - składanie kart na świetlicy szkolnej (7.00 -16.30)
27.06.14 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych na świetlicę szkolną

Uwaga!
W roku szkolnym 2014-2015 do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III Karty zapisu należy pobierać na świetlicy szkolnej ( karty są numerowane). Prosimy nie kserować kart, gdyż takie karty nie będą przyjmowane.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się c o r o c z n i e na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zapisu