Poniedziałek,  19  sierpnia   2019 r.  Bolesława, Juliana

Zabawa Andrzejkowa - JESTEŚCIE WSPANIALI ! UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!

Tak, to prawda, potrafimy dzielić się z potrzebującymi, jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych.

W dniu 28 listopada, jak w latach poprzednich, zorganizowane zostały „andrzejki” w naszej szkole. Mogliśmy liczyć na niezawodny zespół „REABAND”, który przygrywał do tańca i organizował zabawę.

Podczas tego wieczoru można było zakupić wypieki przygotowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wykonać ciekawą fryzurę z kolorowymi warkoczami. Uczennice ze starszych klas malowały młodszym dzieciom twarze, stąd niezliczone ilości „kotów i myszy” biegały po korytarzach.

Wpływy ze słodkiego kiermaszu (1 zł za porcję) połączone z dobrowolnymi składkami wpłacanymi przez wszystkie oddziały klasowe złożyły się na olbrzymią kwotę: 7924,45 zł (dla przypomnienia w roku 2016 zebraliśmy na „Szlachetną paczkę” ok.4 000 zł, a w 2017 ok. 6000 zł).

W tym roku pieniądze podzielone zostały na wsparcie dwóch celów: Kwotę 6085,45 zł wpłaciliśmy na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER z siedzibą w Krakowie (www.liver.pl), natomiast pozostałe 1839 zł przeznaczyliśmy na zakup rzeczy do paczek dla podopiecznych Alma Spei- Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.

„Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje przez mroki naszego świata i zapala zgaszone gwiazdy.”

Takich gwiazd na niebie naszej szkoły zabłysło wiele, bo „w sercu małego chłopca i małej dziewczynki zapłonęła iskierka miłości” – tak trzymać!

Za okazane serce – dziękujemy!

KLASY 1 - 3

KLASY 4 - 8