Niedziela,  29  listopada   2020 r.  Błażeja, Saturnina

Mistrz Matematyk 2020

Sprawozdanie z XVIII powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III „MISTRZ MATEMATYK”


Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon


W dniu 19 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni odbył się XVIII Powiatowy
Konkurs Matematyczny „MISTRZ MATEMATYK KLAS 3”.

  Cele konkursu:

 • - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich;
 • - kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • - stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • - wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • - promowanie dorobku i osiągnięć uczniów;
 • - integracja środowiska uczniowskiego;
 • - współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs zorganizowany był uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie.
Uczniowie mieli szansę wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.

W konkursie wzięło udział 34 uczestników z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Uczniowie zmagali się z 15 zadaniami.


  Laureaci konkursu:

 • I miejsce : Franciszek Stadnicki - SP Stary Wiśnicz
 • II miejsce: Karol Makarewicz - SP Królówka
 • III miejsce: ex aequo: Antoni Wójcik - SP 7 Bochnia
                                         Franciszek Broszkiewicz - SP 5 Bochnia


  Wyróżnienie:

 • Przemysław Daniec - SP Nowy Wiśnicz


Najlepszy MATEMATYK otrzymał nagrodę główną Dron OVERMAX X–bee 8.0 ufundowany przez ABJ sp. z o.o. ul. Partyzantów 17, Bochnia.

Jury konkursu:

mgr inż. Halina Mucha, mgr inż. Marta Gałczyńska – Stolarska, mgr Anna Waśko,
mgr Monika Trojak, mgr inż. Jerzy Grzesik.

Organizatorzy:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, nauczyciele mgr Kinga Wojcieszko, mgr Natalia Wnękowicz i mgr Paweł Wojcieszko

  Sponsorzy:

 • 1. ABJ sp. z o.o. sp. komandytowa – główny sponsor
 • 2. Burmistrz Miasta Bochnia
 • 3. Starostwo Powiatowe w Bochni
 • 4. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni
 • 5. Ergo Hestia
 • 6. Kopalnia Soli w Bochni
 • 7. Marta Jawień Cukiernia Chantilly
 • 8. Jerzy Kargul Hurtownia Warzyw i Owoców
 • 9. Lodowa Manufaktura
 • 10. Pizzeria Corleone
 • 11. Cafe Espresso Loryś & Loryś